Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

Index telesne mase je kazalec prehranjenosti za moške in ženske v starosti od 20 do 65 let, ne pa za otroke, mladostnike in starejše, ker je delež mišičja pri njih drugačen. Čim višji je ITM, večje je tveganje obolevanja za srčnimi boleznimi, sladkorno boleznijo ali rakom.

Vaš indeks telesne mase (ITM) je:

do 18,49 podhranjeni
18,5 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,9 čezmerno prehranjeni: debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli: debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli: debelost III. stopnje